Wetsvoorstel Landurige Zorg (WLZ)

Het wetsvoorstel WLZ van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid (maart 2014) regelt langdurige 24-uurs zorg vanaf 1 januari 2015. Darvoor is 60 % van het zorgbudget nodig. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt wie 24 uur zorg of toezicht in een zorginstelling nodig heeft. Het gaat om mensen (bijv demente ouderen en zwakbegaafden) die niet zelfstandig kunnen functioneren. Als dat zo is, heeft de persoon recht op deze zorg en is het niet van belang of er een sociaal netwerk is. Dat is dus anders dan bij de WMO; daar gaat het om dienstverlening naast eigen netwerk-zorg voor zover er bij de gemeente budget voor is.  Verblijf in psychiatrische instellingen (waar ook 24-uurs zorg wordt geboden) valt onder de ziektekostenverzekering omdat patiënten daar medisch behandeld worden.  De AWBZ vervalt. Bestaande voorzieningen lopen wel door.
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/wetsvoorstel-langdurige-intensieve-zorg.html

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.