Visie staatssecretaris VG op AWBZ

De staatssecretaris van Volksgezondheid presenteerde 24april 2013 zijn visie op de nieuwe AWBZ. Er zijn drie drijfveren voor de hervorming:
1. Al jaren is er een trend dat ouderen zo lang mogelijk thuis, in hun eigen omgeving, willen blijven wonen. De ondersteuning die ze daarbij krijgen, willen we verbeteren. Thuis wonen is minder duur dan instellingszorg.
2. De financiële kant. Jaarlijks groeien de uitgaven voor AWBZ met 4,5 procent. Dat is veel sneller dan de economische groei. Doelis dat de stijging van de kosten wordt teruggebracht tot 1,5%. Dat is een besparing van 3,5 miljard euro ten opzichte van de geraamde groei.
3. Een cultuurverandering. Mensen moeten meer naar elkaar omkijken. Dat zijn we een beetje kwijtgeraakt. Voor hulp en zorg moeten we eerst een beroep op familie, vrienden en kennissen doen. Er zijn leuke initiatieven voor een soort marktplaats voor ondersteuning om met elkaar in contact te komen.
De gemeenten krijgen een grote rol in de zorg. Ze gaan kijken welke zorg gevraagd wordt en dan maatwerk leveren. De gemeente heeft er belang bij de ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Gemeenten kunnen een eigen bijdrage vragen (rekening houdend met inkomen en spaargeld) en dat kan per gemeente verschillen. De toegang tot de zorg is voor ieder gelijk. Een gemeente kan collectieve voorzieningen treffen (vervoer, begeleiding). Puur individuele zorg kan in de vorm van een persoonlijk budget.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.