Thema’s

datum Thema Inleider
15 okt
2015
Zorgmijdende zorgbehoevenden
15 jun
2015
Rol Wageningse diaconiën in de zorg Alle diaconiën
15 apr
2015
Starpunt: toewijzing van zorg

Inzet vrijwilligers vanuit kerken in thuiszorg

Jolanda van Keulen (S trarpuht)

Marcel Wielhouwer (Opella)

9 dec
2014
Wijkgericht werken
Thema van de Gemeente Wageningen
8 okt
2014
Veranderingen en kostenbesparing thuiszorg

Keukentafelgesprek

Mw. E. Blomsma (Opella)

H. Blanksma (Mentorschap GLD)

11 juni 2014 Ontwikkelingen in de persoonlijke zorg  M.Goes, M Bouw, C.van Benthem
(Buurtzorg, Vilente)
 29 jan 2014 Schuldhulpmaatje.nl Co van der Maas |(Isofa Delft)
 25 sep 2013 Ouderen langer thuis mw.Tjitske Huender mw.Esther. Blomsma
(Opella)
24 apr 2013 ontwikkelingen in het Jeugdwerk in Wageningen Mw Jolanda van Keulen
(CJG Wageningen)
 13 feb 2013 omgaan met bezuinigen in   AWBZ mw.Tjitske Huender
(Opella)
 12 nov
2012
 schulddienstverlening A.Verhaaf
(Gemeente Wageningen)
23  mei
2012
 Bezuiningen maatsch. diensteverlening mw E.van der Vinne;
mw Rianne Aalbers
AR wmo/wi
7 maart 2012 Transfer uit ziekenhuis mw Petra Hoefakker  mv Joke     Faber
7 maart 2012 Kanteling mw E. van der Vinne
)AR wmo.wi)
25 nov. 2011 Ontwikkeling  van AWBZ en Wmo E. Smaling
)knooppunt)
7 sept. 2011  Inloopcentrum Markt 17 Jaap de Graaff
(Inloopcentrum)
7 sept. 2011 Voortgang Wmo in Wageningen Dirk van Andel
(AE)
13 april 2011 Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Jolanda van Keulen Annemiek Keesman (CJG)
13 april 2011 Stadsatelier   Solidez Melitta Steenhuis
|(Solidez)
24 nov. 2010 Zorg voor mensen aan de rand van de     Wageningse samenleving Janneke de Jong
(Solidez)
15 sept. 2010 Voedselbank Lous van Vloten – Doting (voedselbank)
7 april 2010 Cliëntenraad Wet Werk en Bijstand Henk Bontius
(Clientenraad)
7 april 2010 CSWO Rinus Tazelaar
(CSWO)
20 jan. 2010 Alzheimer Nederland Afdeling   Veluwe   Vallei-Grebbe G.J. Leertouwer
(Ver Altzheimer)
7 okt. 2009 Huiselijk geweld Annette Rijsemus
7 okt. 2009 Inkomensbrigade Jan Athmer
(Gem Wageningen)
20 mei 2009 Rol en taak Ouderenadviseur Wilma van den Brink
(vitaliteitscentrum)
14 jan. 2009 Aanbesteding thuiszorgorganisaties Thomas Beke
(Gem Wageningen)
1 okt. 2008 Afbakening diaconale taken  
1 okt. 2008 Hulp in praktijk ( HiP)  
2 april 2008 Ouderenadviseur Wageningen Agnes Visseren
(Vilente)
20 dec. 2007 Functioneren Knooppunt Estèl van Hattem
(Knooppunt)
3 okt. 2007 Meldpunt Vrijwilligers Miek de Jong
(Meldpunt vrwijilligers)
13 juni 2007 Thuiszorg in de Wmo Erik Scheppink
(Vilente
12 okt. 2006 Voorloket Meldpunt Greet van  Erp
8 mei 2006 Oprichting Platform Willy Meinhardt
(Dienstencentrum PKN)
7 febr. 2007 Wmo Wageningen Ria de Heer
(Gem Wageningen)
9 febr. 2011 Sociaal Noodfonds Ien van Doormalen
(Solidez)
9 febr. 2011 SchuldHulpMaatjesproject Jaap Ketelaar
(EA)
Datum Thema Inleider