AWBZ (2013)

Reorganisatie bij AWBZ (2013)

Hulpbehoevende ouderen, zieken en gehandicapten moeten hun zorg voortaan zelf organiseren. Alleen voor de hulp die echt niet door familieleden, vrienden en buren kan worden verleend, komt de overheid nog over de brug met een budget om professionele zorg te betalen.

Over deze grondige en principiële omkering (kanteling) van de grondbeginselen van de langdurige zorg heeft staatssecretaris van Volksgezondheid in hoofdlijnen overeenstemming bereikt met organisaties van zorgconsumenten en zorgondernemers (zie noot). Het plan, dat wordt nu uitgewerkt en doorgerekend. Het moet leiden tot de jaarlijkse bezuiniging van 3 miljard euro waarover PvdA en VVD afspraken hebben gemaakt in het regeerakkoord.
De volksverzekering (AWBZ) voor langdurige, onverzekerbare zorg kostte in 2012 circa 27 miljard euro, dat is 11 miljard meer dan in 2002. Uit de AWBZ wordt de zorg in gehandicapteninstellingen en verpleeg- en verzorgingshuizen betaald. Dat blijft zo, al wordt de drempel voor een plek in deze instellingen sterk verhoogd. Daarnaast is er de zorg buiten de instellingen, bij de mensen thuis. Daarop moet 3 miljard worden bespaard. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat mensen langer zelfstandig blijven wonen en de drempel voor het recht op professionele zorg wordt verhoogd.

februari 2013

Noot: Dit zijn de organisatie zorgondernemers (Actiz); de cliëntenorganisaties CG Raad, NPCF, Platform VG, Loc Zeggenschap, Per Saldo en de koepel van ouderenorganisaties CSO. 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.