Noodfonds

De Wageningse kerken hebben het initiatief genomen om een noodfonds op te richten. Het Noodfonds Wageningen richt zich op het verschaffen van incidentele, financiële hulp in schrijnende gevallen voor personen of gezinnen uit Wageningen. Voor leden van Wageningse kerken bestaat de mogelijkheid om geholpen te worden door de diaconie van hun eigen kerkgemeenschap. Noodfonds Wageningen wil er ook zijn voor mensen die geen lid van een Wageningse geloofsgemeenschap zijn. Noodfonds Wageningen is op 1 januari 2018 van start gegaan en heeft inmiddels in verscheidene gevallen hulp geboden.

Het geven van noodhulp zien wij als een opdracht, betrokkenen worden niet gezien als een financieel probleem, maar als naaste. Als medemensen willen wij met behoud van privacy om de betrokkenen heen staan. Omdat de ervaring leerde dat veel individuele kerken deze vraag kregen, ligt een bundeling van krachten (middelen, deskundigheid, contacten) voor de hand. Daarom willen we in Noodfonds Wageningen als kerken samen werken om deze ondersteuning te vorm te geven. Het fonds presenteert zich als Noodfonds Wageningen; die naam is laagdrempeliger dan ‘ Interkerkelijk Sociaal Noodfonds Wageningen’, zoals het fonds in de oprichtingsfase werd genoemd.

Meer informatie over Noodfonds Wageningen is te vinden via:

Website: www.noodfondswageningen.nl

Email: info@noodfondswageningen.nl

Het Noodfonds in telefonisch bereikbaar via het 06 – 413 31 363.

Naast online informatie zijn er ook twee folders: een cliëntfolder  en een donorfolder. Wilt u deze folders voor uw kerkgenootschap hebben, dan zijn aan te vragen via een mailtje aan bovenstaand adres.