WIDIP

Logo6kl Wagenings Interkerkelijk Diaconaal Informatie Punt 

Het Diaconaal Wmo Platform Wageningen ( DWPW) heeft in 2016 het Wagenings Interkerkelijk Diaconaal Informatie Punt (WIDIP) opgericht. Hiermee is er binnen de diaconieën een centraal punt tot stand gekomen voor informatie op het gebied van zorg, welzijn, aandacht en ondersteuning..

De informatie gaat twee kanten op. Vragen van binnen de kerken over diaconale zorg en  – voorzieningen kunnen beantwoord worden. Maar ook op vragen van buiten de kerken kan informatie gegeven worden over diaconale voorzieningen en (in)formele ondersteuning.

Hoe is WIDIP te bereiken?
Telefoon   06 – 413 31 363      ma t/m vrij 9.00-20.00 uur
E-mail:    widipwageningen@gmail.com
Website: https://dpwageningen.nl/WIDIP

Wat doet het WIDIP?
Het is de bedoeling een loket te zijn waar de beschikbare informatie over het bestaande aanbod van voorzieningen, zowel binnen als buiten de kerken, op het terrein van aandacht, zorg en welzijn wordt gebundeld.
Wij hopen dat diakenen, burgers, de burgerlijke gemeente etc. zo nog beter de weg kunnen vinden in deze materie.  Er verandert veel in de wereld van zorg en welzijn.
De overheid gaat uit van een participatiesamenleving waarbij steeds meer een beroep wordt gedaan op het zelf-oplossend vermogen van personen en maatschappelijke netwerken en zoekt ook uitwegen om de kosten te beheersen.
Vrijwilligers en mantelzorgers krijgen extra taken en hebben daarom meer steun nodig.
Daarbij wordt een beroep op de kerken gedaan als organisaties aan de maatschappelijke basis om hierin een duidelijke rol te spelen.
Ons centraal informatiepunt is beschikbaar om  daarop in te gaan.
Er zijn vragen van mensen binnen de kerken over de bestaande voorzieningen van de overheid en soms ook behoefte aan advies daarbij. Er zijn vragen van instanties en personen van buiten de kerken over diaconale zorg van kerken.

Initiatiefnemers WIDIP:
Het WIDIP is opgericht door de in het Diaconaal WMO Platform Wageningen (DWPW) samenwerkende kerken en geloofsgemeenschappen.

Het WIDIP werkt samen met:
¤  Inloopcentrum Markt 17
¤  Interkerkelijk Sociaal Noodfonds Wageningen (in oprichting)
¤  ISOFA (Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiële Administratie)
¤  Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente Wageningen
¤  KerkNet Wageningen
¤  Parochie Zalige Titus Brandsma, locatie Wageningen