Doel en taak

Het Diaconaal Wmo Platform Wageningen is opgericht om namens de kerken en geloofsgemeenschappen in Wageningen gesprekspartner te zijn van de gemeente Wageningen over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zij werkt vanuit de diaconale doelstelling van de kerken en richt zich op de implemen­tatie van de Wmo in Wageningen. Daarbij is de eerste taak attent te zijn op ervaringen van de gebruikers van de voorzieningen van deze wet. Wanneer dit een structureel probleem betreft, wordt dit op een passende wijze ter kennis gebracht bij de gemeente of zorgorganisaties. Primair wil zij dus de werking van de nieuwe wet monitoren. Daarnaast worden de ontwikkelingen in de voorzieningen gevolgd en ter kennis gebracht aan de diaconieën.

In de Wmo worden kerken een bijzondere rol toebedeeld. Het Platform probeert daarin de kerken te vertegenwoordigen en te bevorderen dat de kerken met één mond te spreken richting overheid.