Deltaplan ouderenzorg

ActiZ (organisatie van zorgondernemers) heeft een Deltaplan Ouderenzorg opgesteld en aan de politiek aangeboden. De kern van het plan is dat er beter kwalitatief goede zorg geleverd kan worden als de cliënt (of zijn/haar vertegenwoordiger) zelf de regie heeft. Het is minder omslachtig en er is geen bureaucratie. Op deze manier zouden de kosten voor de ouderenzorg in 2017 met € 1,2 miljard per jaar verminderen. Punten uit dit Deltaplan zijn:
1.  de bestedingsmacht ligt bij de cliënt;
2.  de cliënt maakt met de zorgaanbieder afspraken over de te leveren zorg die de cliënt echt nodig heeft;
3

  • het is van cruciaal belang dat de overheid alle overbodige regels schrapt, waardoor de zorgorganisaties flexibeler en efficiënter kunnen werken.   
    Hiervan uitgaande heeft ActiZ berekend, gebaseerd op gegevens van het Centraal Plan Bureau, dat een besparing in de ouderenzorg mogelijk is van € 145 miljoen in 2013, oplopend tot € 1,2 miljard in 2017. Hiermee wordt de verwachte jaarlijkse kostengroei van 4,0% (exclusief inflatie) gedempt tot 2,0% in 2017. Om dit te kunnen realiseren wil ActiZ duidelijke afspraken met het kabinet maken over deze kostenbeheer maatregel en de daarbij behorende voorwaarden in een convenant met de overheid, cliëntenorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten.
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.