Categoriearchief: Nieuws

Keukentafelgesprekken

In de komende jaren zullen mensen die zorg nodig hebben dat eerst via een eigen netwerk moeten vinden. Als dat niet lukt kunnen ze aankloppen bij het Wmo-loket van de gemeente. Er volgt dan een ‘keukentafelgesprek’ met een vertegenwoordiger van … Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Christelijke jeugzorg: let op…

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft begin oktober bij de beantwoording van Kamervragen over de jeugdzorg het  advies van de SGP inzake de keuzevrijheid van de cliënt / ouders overgenomen. Maar is die keuzevrijheid er in de praktijk wel? Binnen de … Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Mantelzorgers

Het leek er even op dat mantelzorgers de hele verzorging van chronisch zieken en ouderen op zich zouden moeten nemen. Voor de langdurige zorg vervalt het recht op thuiszorg en deze zorg gaat over naar gemeenten die daarvoor minder budget … Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Visie staatssecretaris VG op AWBZ

De staatssecretaris van Volksgezondheid presenteerde 24april 2013 zijn visie op de nieuwe AWBZ. Er zijn drie drijfveren voor de hervorming: 1. Al jaren is er een trend dat ouderen zo lang mogelijk thuis, in hun eigen omgeving, willen blijven wonen. … Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Kosten AWBZ

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Op weg naar effectieve schuldhulp

Door de financiële crisis hebben meer mensen financiële problemen en veranderen aard en omvang van de schulden. Schuldhulpverlening wordt hierdoor complexer. Om schuldhulpverlening effectiever te maken is het programma ‘Op weg naar effectieve schuldhulp’ gestart, waarin organisaties in het brede … Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Rekenmodel kostbare zorg

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft een rekenmodel gemaakt om zicht te krijgen op de kosten van dure medische ingrepen. Als niet alle behandelingen meer uit de basisverzekering kunnen worden betaald, zouden kosten kunnen worden afgewogen tegen de te verwachten levensverlenging … Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Toekomst gezondheidszorg

Er komt steeds meer medische techniek, er zijn steeds meer behandelmogelijkheden. De keerzijde is dat de kosten van de zorg  sterk stijgen. Als dat zo doorgaat betalen we in 2040 30% van ons nationaal inkomen aan zorg.  Nu is dat … Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Wageningen Toegankelijk

Leerlingen van Pantarijn overhandigen op woensdag 13 maart om 13.30 u in het gemeentehuis het eerste rapport van de Werkgroep Wageningen Toegankelijk aan wethouder Stella Efdé.  De wethouder krijgt een rapport met de knelpunten die tijdens de actie opvielen. Eind … Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Mantelzorg compliment

Van de  SVB kan een mantelzorger per jaar een bedrag van € 200 krijgen als waardering voor de verleende zorg, maar alleen als dit voor een heel kalenderjaar het geval is. Het vervalt ook zodra de zorgbehoevende is ingeschreven bij … Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen