WMO beleid

Beleid Maatschappelijke Ondersteuning
In januari 2013 is het Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 ‘Samen voor elkaar’  in werking gegaan.
Het beleid maatschappelijke ondersteuning is onderverdeeld in 11 domeinen, zoals jongerenbeleid, ouderenbeleid, vrijwilligersbeleid e.d. Voor elk domein heeft de gemeenteraad doelstellingen vastgesteld, die samen met de stad zijn besproken. Om die doelstellingen uit te kunnen voeren is aan de (mogelijke) subsidiepartners in het veld van maatschappelijke ondersteuning gevraagd om een gezamenlijk uitvoeringsplan in te dienen voor elk beleidsdomein. De organisaties hebben zich ingespannen om samen te werken en voor elk domein van het beleidsplan met een goed aanbod te komen op basis van een geïntegreerde aanpak.
De plannen die de organisaties hebben geschreven, bevatten zowel bestaande activiteiten als nieuwe activiteiten. De organisaties hebben hun best gedaan om te kijken op welke wijze zij het beste samen kunnen werken voor de stad. Daarbij hebben zij er ook op gelet of de activiteiten een overlap hebben of dat er juist activiteiten missen (hiaten). Ook hebben de organisaties gekeken of zij activiteiten goedkoper kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld op andere locaties. Bij de beoordeling van de aanbiedingen heeft de gemeente kritisch gekeken of de activiteiten bijdragen aan het behalen van de doelstellingen. Er is vanaf 2013 veel minder budget (K€ 500) beschikbaar. Al met al zal per 1 januari 2013 het aanbod van activiteiten op het gebied van maatschappelijke ondersteuning in Wageningen veranderen. http://www.wageningen.nl/Werk_en_welzijn/Zorg_en_welzijn/Wmo_Wet_maatschappelijke_ondersteuning/

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.