Agenda

15 juni 2015  Rol Wageningse kerken in de zorg.
Een paar eeuwen geleden was het vooral de kerk, die de zorg voor ouderen en zieken op zich nam. Geleidelijk is die zorg steeds meer bij de overheid terechtgekomen. Inmiddels trekt de centrale overheid zich steeds meer terug. Er wordt nadrukkelijk ook weer naar kerken in dit verband gekeken. Informele netwerken worden steeds belangrijker.
Het Diaconaal Wmo Platform Wageningen organiseert op maandagavond 15 juni om 20.00 uur in de Bevrijdingsavond een informatieavond over hoe de verschillende geloofsgemeenschappen hierop inspelen. Elke diaconie krijgt ruimte zich te presenteren. Dit zal ook de goede onderlinge afstemming gaan bevorderen. Deze avond is nadrukkelijk ook bedoeld voor (kerkelijke) functionarissen. Belangstellenden zijn welkom, bij voorkeur na aanmelding op tel. 0317-420173.

7 januari 2015 Hulpmiddelen bij persoonlijke beperkingen
Het Diaconaal Wmo Platform Wageningen houdt een thema-avond over Hulpmiddelen bij persoonlijke beperkingen. Deze vindt plaats op woensdagavond 7 januari 2015 vanaf 20.00 uur in de Wagenburcht, het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, tegenover Ons Huis (Kastanjeweg 2). Icare-Medipoint geeft informatie en beantwoordt vragen.
In de zorg wijzigt er veel op het ogenblik. Hulpmiddelen bij persoonlijke beperkingen kunnen in de nabije toekomst verstrekt worden via de Wmo, de AWBZ en de Zorgverzekeringswet. De indicatie verloopt in Wageningen via het zgn. Startpunt, een dienst van de Gemeente, gevestigd in ’t Palet, Rooseveltweg.
Belangstellenden zijn welkom. Graag tevoren aanmelden op tel. 0317-420173.

8 oktober 2014 Wijzigingen in de thuiszorg 20.00 u
Thema-avond Diaconaal Wmo Platform Wageningen in de Bevrijdingskerk.
De reorganisatie van de thuiszorg leidt tot grote onzekerheid, zeker nu deze gepaard gaat met forse bezuinigingen. Het Diaconaal Wmo Platform Wageningen bespreekt dit op woensdagvond 8 oktober op een themavond, waarbij speciaal het vervallen van de betaling voor HH-1 (Huishoudelijke zorg-1) en het zgn. keukentafelgesprek aandacht krijgen. Mw. E. Blomsma zal vanuit Opella hier op ingaan. Vervolgens zal Mw. H. Blanksma van Mentorschap Gelderland toelichten hoe men zich tijdens het keukentafelgesprek kan laten vertegenwoordigen. U bent welkom, bij voorkeur na aanmelding op tel. 0317-420173.

11 juni 2014 Ontwikkelingen in de persoonlijke zorg, in het bijzonder de persoonlijke verzorging
Thema-avond Diaconaal Wmo Platform Wageningen (zie verslag onder actualiteiten).

26 februari 2014 Voorlingsavond Schuldhulpmaatjes.
Uit de kerken hebben zich 15 mensen aangemeld met belangstelling om zich in te zetten als schuldhulpmaatje of wel persoonlijk budgetbegeleider (PBB). Voor hen en voor andere belangstellenden is er op 26 februari een informatie bijeenkomst waarin de coördinator van het schuldhulpproject in Ede informatie zal geven en vragen kan bantwoorden.  Plaats van de informatieavond volgt nog.

4 februari 2014 Mantelzorgcafé.
Het komende mantelzorgcafé is op 4 februari. Alle mantelzorgers (kortere of lange tijd) zijn van harte welkom. Dit keer wordt er een lunch in het Inloopcentrum (Markt 17) georganiseerd. Tijd 12.00-14.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Opgave vooraf is noodzakelijk: Steunpunt Mantelzorg (0317-468818) of smw@solidez.nl. Info: Diaconaal WMO Platform, www.dpwageningen.nl tel. 411603.

29 januari DWPW vergadering Vredehorst 20u
thema schuldhulp: persoonlijk budget begeleider

8 november 2013 Dag van de Mantelzorg.
Steunpunt Mantelzorg presenteert op vrijdagmiddag 8 november 2013  ‘High Tea’ vanaf 13.30 uur in Hotel de Wereld.
MANTELZORGERS VAN HARTE WELKOM!!
Aanmelden verplicht voor 6 november. Tel:0317-468818, E-mail: smw@vilente.nl

28 september 2013 Diaconale taak kerken (Wagenburcht 20u)

25 september 2013 ”ouderen langer thuis”

24 april 2013 Ervaringen en ontwikkelingen in het Jeugdwerk in Wageningen

13  februari 2013 Vergadering Diaconaal WMO Platform: hoe kunnen betrokkenen omgaan met de wijzigingen in de AWBZ

25 februari 2013 Mantelzorgcafé met als thema ‘Een andere manier van leven’ http://www.solidez.nl/nieuws/nieuws/programma-mantelzorgcafe-wageningen/

26 februari 2013 Alzheimer café. In principe elke vierde dinsdag van de maand   in ”De Wielewaag”  http://www.alzheimer-nederland.nl/2048.aspx

24 april Diaconaal Wmo Platform Wageningen (DWPW): Transitie Jeugdzorg
mw J.van Keulen (CJG Wageningen): Ervaringen en ontwikkelingen in de Jeugdzorg Wageningen

9 juni 2012 Interkerkelijke viering Wageningen 750 jaar

28 juni 2013 Seizoensafsluiting Raad van Kerken op 28 juni 2013. Het thema is een bezinning op de verzorgingsstaat.

25 september platform vergadering met als thema: Als oudere  langer thuis, maar hoe?