Actueel

Ondersteuning in tijden van Corona
De situatie met betrekking tot de kansen op een Corona-infectie betekent ongemak en onzekerheid. Spontaan zal er in onze gemeenschap al veel aan onderlinge steun zijn.
Gelukkig heeft Wageningen ook de welstandsorganisatie Welsaam, die op dit vlak heel attent en actief is. De verschillende activiteiten en mogelijkheden zijn te vinden op https://welsaam.nl/faciliteiten-coronavirus-welsaam/
Daar staat nadere informatie over het stellen van vragen, het doen van verzoeken en het maken van contact (in het bijzonder onder het kopje: HIER KUN JE TERECHT). Daar is in ieder geval een luisterend oor.
Of wil je hulp bieden aan mensen die getroffen zijn door Corona(maatregelen)? Dat is daar ook te melden!
Jaap Schouls, Secretaris Diaconaal Platform Wageningen, 0317-420173

Vluchtelingven
Op  dit moment gaat de aandacht van het DPW vooral uit naar de bijdragen die we vanuit de kerken kunnen leveren aan de opvang van vluchtelingen.  We sluiten daarbij aan bij Welkom in Wageningen

Drie jaar geleden was er een hausse in de toestroom van vluchtelingen in Nederland – en dus ook in Wageningen. Sindsdien is het aantal dat een toekomst zoekt onder ons, minder groot geworden, maar nog steeds substantieel. Dat heeft inmiddels geleid tot ongeveer vierhonderd statushouders in Wageningen. De opgave hen op een goede wijze bij te staan, is er duidelijk nog steeds, hoewel dat misschien niet meer zo in het oog loopt.

Er zijn momenteel 300-400 asielzoeker in de Opvanglocaties in Wageningen (Leemkuil en Bosrandweg) en er zijn in Wageningen 400 statushouders die een plekje in onze samenleving moeten vinden.
Welkom in Wageningen heeft een overzicht gemaakt van activiteiten waar wij asielzoekers en statushouder mee en bij kunnen helpen.
Stuur een email met naam en telefoonnummer en jouw belangstelling naar info@welkominwageningen.nl en zij nemen contact met je op.

Om aansprakelijkheid af te dekken moet voor de inzet van vrijwilligers een vrijwilligersverklaring worden ingevuld. Die verklaring is te verkrijgen bij de Vrijwilligers Centrale Wageningen.